Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2679
(21)Numarul depozituluia 2001 0064
(22)Data depozitului2001.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; NICU Tudor, MD; CIUPERCĂ Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor cu ardere externă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2005
B2, BOPI 01/2005
A, BOPI 02/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 75/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.15
 Data decăderii din drepturi2006.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024