Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2687
(21)Numarul depozituluia 2001 0091
(22)Data depozitului2001.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de sigilare
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2005
B2, BOPI 01/2005
A, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.02.26
 Data decăderii din drepturi2006.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024