Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2203
(21)Numarul depozituluia 2001 0097
(22)Data depozitului2001.04.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MAMEDOV Moboris, RU; PÎŞNAIA Olga, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de ardei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.11
 Data decăderii din drepturi2006.04.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

15.08.2022