Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2120
(21)Numarul depozituluia 2001 0106
(22)Data depozitului2001.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; SCATICAILOV Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.19
 Data decăderii din drepturi2006.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2020