Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2037
(21)Numarul depozituluia 2001 0114
(22)Data depozitului2001.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MASLOVA Alexandra, RU; TAREEVA Marina, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 22-O-hidroxifurostanolilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2003
F2, BOPI 11/2002
A, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.26
 Data decăderii din drepturi2006.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023