Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1878
(21)Numarul depozituluia 2001 0115
(22)Data depozitului2001.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA; ZARBAILOV Natalia, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a endometritei precoce puerperale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2002
F1, BOPI 03/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 5/073 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, TIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.04.28
 Data decăderii din drepturi2008.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.06.2024