Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2020
(21)Numarul depozituluia 2001 0157
(22)Data depozitului2001.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinurilor spumante
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2003
F1, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.22
 Data decăderii din drepturi2006.05.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024