Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2059
(21)Numarul depozituluia 2001 0180
(22)Data depozitului2001.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD; SAFRONOV Ion, MD; SERBIAN Roman, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Redresor
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2004.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023