Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2816
(21)Numarul depozituluia 2001 0192
(22)Data depozitului2001.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFATEEV Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material pentru încărcare prin sudare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 35/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.21
 Data decăderii din drepturi2007.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:696, 2005.01.27
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
Datele finale:URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav, MD;
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:777, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:759, 2005.03.15
Datele iniţiale:FATEEV Vladislav, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022