Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1779
(21)Numarul depozituluia 2001 0206
(22)Data depozitului2001.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Vasile, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; VALICA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie dermatologică peliculogenă cu juglonă (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/122 (2006.01); A61K 47/10 (2006.01); A61K 47/12 (2006.01); A61K 47/32 (2006.01); A61K 47/38 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07C 46/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.29
 Data decăderii din drepturi2006.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.11.2020