Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1944
(21)Numarul depozituluia 2001 0229
(22)Data depozitului2001.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; RUSU Emil, MD; SCORBANOV Elena, MD; DUBOSARU Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezactivare a sedimentelor ce conţin albastru de Prusia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2003
B1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.23
 Data decăderii din drepturi2006.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023