Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1820
(21)Numarul depozituluia 2001 0238
(22)Data depozitului2001.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(54)Titlul inventieiMaioneză
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2002
F1, BOPI 01/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.26
 Data decăderii din drepturi2011.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024