Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2156
(21)Numarul depozituluia 2001 0244
(22)Data depozitului2001.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MAMEDOV Moboris, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a pătlăgelelor vinete pentru seminţe
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2003
F2, BOPI 05/2003
A, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.31
 Data decăderii din drepturi2006.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024