Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3036
(21)Numarul depozituluia 2001 0264
(22)Data depozitului2001.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
(54)Titlul inventieiMaşină volumică rotativă (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F2, BOPI 04/2006
A, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04C 2/00 (2006.01); F01C 1/00 (2006.01); F01C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.03
 Data decăderii din drepturi2018.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5360, 2015.04.28
Datele iniţiale:BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Datele finale:BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.12.2023