Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2226
(21)Numarul depozituluia 2001 0274
(22)Data depozitului2001.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; BUIUCLI Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a seminţelor hibride de triticale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.24
 Data decăderii din drepturi2006.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022