Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1939
(21)Numarul depozituluia 2001 0291
(22)Data depozitului2001.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; BOTEZ Cleopatra, RO; CRĂCIUN Svetlana, MD; DMITRIEV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2003
B1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 53/48 (2006.01); B01D 53/54 (2006.01); C01B 17/04 (2006.01); C01B 21/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.11
 Data decăderii din drepturi2006.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024