Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2362
(21)Numarul depozituluia 2001 0302
(22)Data depozitului2001.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime lipolitice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/00 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.13
 Data decăderii din drepturi2006.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.03.2023