Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2017
(21)Numarul depozituluia 2001 0321
(22)Data depozitului2001.10.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA George, US; DUCA Gheorghe, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu, CRASNOVA Nadejda, TALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.11
 Data decăderii din drepturi2006.10.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.09.2023