Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2432
(21)Numarul depozituluia 2001 0330
(22)Data depozitului2001.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVARFOLOMEEV Alexandr, MD; BOLGARI Dumitru, MD; CARABADJAC Constantin, MD; ILIADI Eugen, MD; MOSTEPAN Anatolii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(54)Titlul inventieiEvacuator al pompei dinamice
(13)Codul documentului
C9, BOPI 07/2008
C2, BOPI 12/2004
B2, BOPI 04/2004
A, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04D 29/40 (2006.01); F04D 29/42 (2006.01); F04D 29/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.09.28
 Data decăderii din drepturi2019.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2005.10.03
Obiectul contestat: împotriva valabilităţii titlului de protecţie
Contestatarul: Centrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" S.A.
Data examinării: 2006.07.07
Data hotărârii: 2006.07.07
Instanţa: Comisia de Apel
Hotărârea: 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare brevetul de invenţie nr. 2432.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.02.2024