Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2365
(21)Numarul depozituluia 2001 0367
(22)Data depozitului2001.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; ODAINÂI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor reductor  (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2004
B2, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.14
 Data decăderii din drepturi2006.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.05.2024