Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2711
(21)Numarul depozituluia 2001 0368
(22)Data depozitului2001.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD; BODNARIUC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie precesionala (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2006
B2, BOPI 02/2005
A, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.14
 Data decăderii din drepturi2006.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.04.2024