Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2061
(21)Numarul depozituluia 2001 0387
(22)Data depozitului2001.11.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; GUDUMAC Valentin, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD; SICORA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine şi sporirea productivităţii lor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2003
F1, BOPI 01/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 53/00 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.26
 Data decăderii din drepturi2006.11.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.05.2024