Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2617
(21)Numarul depozituluia 2001 0394
(22)Data depozitului2001.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD; MARTÂNIUC Nicolae, MD; LIVŞIŢ Alexandru, MD; FITTKAU Wilfred, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(54)Titlul inventieiTermogenerator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.03
 Data decăderii din drepturi2007.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024