Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2248
(21)Numarul depozituluia 2001 0410
(22)Data depozitului2001.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru măsurarea componentelor impedanţei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2004
B1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.14
 Data decăderii din drepturi2004.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024