Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1980
(21)Numarul depozituluia 2001 0421
(22)Data depozitului2001.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ZARBAILOV Natalia, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA; BURLAC Ala, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de restabilire a microbiocenozei vaginului la lăuze
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2003
B1, BOPI 08/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/66 (2006.01); A61K 35/74 (2006.01); A61N 5/073 (2006.01); A61P 15/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.20
 Data decăderii din drepturi2007.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023