Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2437
(21)Numarul depozituluia 2001 0424
(22)Data depozitului2001.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIŢU Dumitru, MD; SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEVA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStabilizator de tensiune alternativă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2005
B1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.22
 Data decăderii din drepturi2006.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024