Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2171
(21)Numarul depozituluia 2002 0031
(22)Data depozitului2001.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDVORNIN Ala, MD; RUDIC Valeriu, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2003
F1, BOPI 05/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.27
 Data decăderii din drepturi2006.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.05.2024