Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2273
(21)Numarul depozituluia 2002 0081
(22)Data depozitului2002.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOROID Arcadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conducere a coronamentului în două planuri oblice în formă de V la pomii de prun
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.21
 Data decăderii din drepturi2007.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.08.2022