Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2166
(21)Numarul depozituluia 2002 0082
(22)Data depozitului2002.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; PLAŞENCOV Rudolf, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de condiţionare a aerului în mijloace de transport
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60H 1/22 (2006.01); B60H 1/32 (2006.01); B60H 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.27
 Data decăderii din drepturi2011.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.12.2022