Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2494
(21)Numarul depozituluia 2002 0101
(22)Data depozitului2002.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru rodarea prin electroeroziune a elementelor conjugate ale masinilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2005
B2, BOPI 07/2004
A, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.21
 Data decăderii din drepturi2007.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.04.2024