Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2592
(21)Numarul depozituluia 2002 0112
(22)Data depozitului2002.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; GAINA Anton, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; COŞLEŢ Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv  de măcinare a  produselor agricole
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2005
B2, BOPI 11/2004
A, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 29/00 (2006.01); A01F 29/02 (2006.01); B02C 18/06 (2006.01); B02C 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.04
 Data decăderii din drepturi2010.04.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4147, 2007.04.25
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.06.2024