Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2051
(21)Numarul depozituluia 2002 0127
(22)Data depozitului2002.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Ludmila, MD; MOGORENU Petru, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RIMARCIUK Galina, RU; SCHIŢCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al stării metabolismului lipidic şi al funcţiei biomembranelor celulare la copii cu afecţiuni gastroduodenale cronice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.22
 Data decăderii din drepturi2007.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023