Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2843
(21)Numarul depozituluia 2002 0142
(22)Data depozitului2002.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conversie a tensiunii continue în tensiune alternativă de rezonanţă dirijabilă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/337 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.16
 Data decăderii din drepturi2017.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023