Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2045
(21)Numarul depozituluia 2002 0146
(22)Data depozitului2002.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.05.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BRÎNZA Lilia, MD; TURTĂ Constantin, MD; ZUBAREVA Vera, MD; BARBĂ Nicanor, MD; VRABIE Valeria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sporire a productivităţii culturilor leguminoase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2003
F1, BOPI 12/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 31/08 (2006.01); A01N 33/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.23
 Data decăderii din drepturi2007.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024