Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2573
(21)Numarul depozituluia 2002 0163
(22)Data depozitului2002.06.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUNGU Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu ventilator
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.06.17
 Data decăderii din drepturi2016.06.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4145, 2007.04.25
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.07.2022