Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2469
(21)Numarul depozituluia 2002 0164
(22)Data depozitului2002.06.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a agentului de coagulare catalitică a laptelui (variante), agent de coagulare catalitică a laptelui (variante) şi procedeu de coagulare catalitică a laptelui
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2005
F2, BOPI 06/2004
A, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.18
 Data decăderii din drepturi2007.06.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024