Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2118
(21)Numarul depozituluia 2002 0173
(22)Data depozitului2002.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Vladimir, MD; BUZU Alexandra, MD; GÎSCĂ Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă balneologică de tratament al maladiilor dermatologice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2003
F1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 35/00 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01); A61P 17/04 (2006.01); A61P 17/06 (2006.01); A61P 17/08 (2006.01); A61P 17/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.08
 Data decăderii din drepturi2020.07.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.02.2024