Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2274
(21)Numarul depozituluia 2002 0197
(22)Data depozitului2002.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRAPCEA Mihai, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICĂ Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de formare a butucului  de viţă de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.31
 Data decăderii din drepturi2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.12.2023