Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2345
(21)Numarul depozituluia 2002 0208
(22)Data depozitului2002.08.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.09.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru dozarea lichidului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 11/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.20
 Data decăderii din drepturi2007.08.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.09.2023