Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2334
(21)Numarul depozituluia 2002 0213
(22)Data depozitului2002.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; MALINA Josef, US; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu  de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2004
F1, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C12M 1/02 (2006.01); C12M 1/04 (2006.01); C12M 1/107 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.30
 Data decăderii din drepturi2007.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.07.2024