Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2525
(21)Numarul depozituluia 2002 0214
(22)Data depozitului2002.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA Josef, US; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F2, BOPI 08/2004
A, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.30
 Data decăderii din drepturi2007.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024