Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2240
(21)Numarul depozituluia 2002 0255
(22)Data depozitului2002.10.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiNonahidrat al bis(nitrilotriacetat)bismutatului(III) de tris(tiosemicarbazid)cobalt(III) ca material dielectric.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2004
F1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 55/24 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.23
 Data decăderii din drepturi2007.10.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024