Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2282
(21)Numarul depozituluia 2002 0294
(22)Data depozitului2002.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURTĂ Constantin, MD; MEREACRE Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; PRODIUS Denis, MD; USATÎI Agafia, MD; RUDIC Valeriu, MD; TOPALA Lilia, MD; CHIRIŢA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTrimetanol-hexakis-µ-tricloracetato(O,O˘)-µ3-oxo-difier(III)nichel(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei carotenoidelor de tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 53/16 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.19
 Data decăderii din drepturi2007.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024