Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2497
(21)Numarul depozituluia 2003 0013
(22)Data depozitului2003.01.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DRAGALIN Ion, MD; MAILHOT Jilles, FR; BOLT Michele, FR; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de epurare a apei de impurităţi organice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.15
 Data decăderii din drepturi2008.01.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024