Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2513
(21)Numarul depozituluia 2003 0024
(22)Data depozitului2003.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; SÎRBU Sergiu, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CIOBANU Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic precoce al infarctului miocardic acut
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.27
 Data decăderii din drepturi2012.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023