Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2322
(21)Numarul depozituluia 2003 0036
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; SOFRONI Dumitru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUŢU Lilian, MD; IVANOV Victoria, MD; CIOBANU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de micşorare a hipertensiunii arteriale, induse de supraactivitatea sistemului renin-angitensin-aldosteron
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/195 (2006.01); A61K 35/42 (2006.01); A61K 38/55 (2006.01); A61K 38/57 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.31
 Data decăderii din drepturi2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.03.2023