Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2349
(21)Numarul depozituluia 2003 0039
(22)Data depozitului2003.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; UNGUR Nicon, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie de aromatizare a amestecului de tutun şi procedeu de obţinere a amestecului de tutun aromatizat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2004
B1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 15/30 (2006.01); A24B 15/32 (2006.01); A24B 15/34 (2006.01); A24B 15/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.03
 Data decăderii din drepturi2007.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.06.2024