Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2253
(21)Numarul depozituluia 2003 0041
(22)Data depozitului2003.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPORCESCU Petru, MD; POSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; IORGA Tamara, MD; UNGUR Nicon, MD; COLŢA Mihai, MD; VLAD Pavel, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiProdus aromatizant pentru tutun de fumat, procedeu de obţinere a lui, compoziţie aromatică (variante), procedeu de obţinere a compoziţiei pentru produsele de tutunărie (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2004
B1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/12 (2006.01); A24B 15/30 (2006.01); A24B 15/32 (2006.01); A24B 15/34 (2006.01); A24B 15/36 (2006.01); C07C 27/16 (2006.01); C07C 45/39 (2006.01); C07C 49/115 (2006.01); C07C 49/637 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.03
 Data decăderii din drepturi2007.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024