Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2510
(21)Numarul depozituluia 2003 0052
(22)Data depozitului2003.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIOIŞER Anatol, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOIŞER Anatolii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIOIŞER Anatol, MD;
(54)Titlul inventieiNanostructură şi procedeu de confecţionare a acesteia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.18
 Data decăderii din drepturi2016.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024