Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2249
(21)Numarul depozituluia 2003 0055
(22)Data depozitului2003.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în procesul bobinării
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2004
F1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H01C 17/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.11
 Data decăderii din drepturi2008.02.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024